تبریز کار و تلاش

سوپورگه ! نوستالژی زندگی ساده و شاد مردم

تاریخ انتشار : ۱۰:۰۶ ۱۹-۰۲-۱۴۰۰

فرش هریس زیر پا را نوازش می کند، و تو از راه رفتن روی آن لذت می بری ! " آنا " قره ملیح سوپورگه سی را ابتدا شسته شده و با چند بار تکاندن آب ان را می راند و به آرامی و موزون سوپورگه را روی فرش می کشد ، پنجره های اتاق برای خارج شدن " توز" و گرد و غبار باز هستند و....... دقایقی بعد اتاقی معطر از بوی معطر آب و جاروی قراملک مشام ترا نوازش می دهد و آن وقت زمان نشستن روی کف اتاق و لم دادن به متکا و بالشی و صرف کردن چای فرا می رسد!...........سوپورگه تنها یک جاروی طبیعی در داخل خانه های تبریز نیست بلکه یک نوستالژی شیرین است که با حذف فرش هریس و روستا از خانه ها و جایگزینی آن با پارکت و سرامیک و فرش های ماشینی و نازک و حتی گاه گرانقیمت و ژست مکش یک جاروی برقی و نداشتن نای و توان کار با سوپورگه ، بتدریج به خاطره های شیرین می پیوندد!!

تبریز امروز:  

سوپورگه - قراملک

فرش هریس زیر پا را نوازش می کند، و تو از راه رفتن روی آن لذت می بری ! " آنا " قره ملیح سوپورگه سی ( قره ملیک یا قراملک به قول فارس زبان ها) را ابتدا شسته شده و با چند بار تکاندن آب ان را می راند و به آرامی و موزون سوپورگه را روی فرش می کشد ، پنجره های اتاق برای خارج شدن " توز" باز هستند و....... دقایقی بعد اتاقی معطر از بوی جاروی قراملک مشام ترا نوازش می دهد و آن وقت زمان نشستن روی کف اتاق و لم دادن به متکا و بالشی و صرف کردن چای فرا می رسد!

***

سوپورگه تنها یک جاروی طبیعی در داخل خانه های تبریز نیست بلکه یک نوستالژی شیرین است که با حذف فرش هریس و روستا از خانه ها و جایگزینی آن با پارکت و سرامیک و فرش های ماشینی و نازک و حتی گاه گرانقیمت و  ژست مکش یک جاروی برقی و نداشتن نای و توان کار با سوپورگه ، بتدریج به خاطره های شیرین می پیوندد!!

***

سوپورگه - قرع ملیح - تبریز

قره ملیح ، قره ملیک و یا قراملک، غربی ترین نقطه ی مسکونی تبریز است که اهالی آن تکه ای زمین در منطقه دارند که از خربزه های خاص شیرین تا باقلای برند شده آن در آنجا بعمل می آیند.

قره ملیح سوپورگه سی  نیز از برندهای سوپورگه  به شمار می رود، در بخش مرکزی قره ملیح مغازه های بسیار تولید کننده و مغازه های بسیار نیز فروشنده ی آن هستند ، بیکاری تحصیل کردگان و در کنار آن لذت انسان مولد بودن هنوز پاسدار کار و تلاش  در قره ملیح برای تولید جارو هستند!

سوپورگه - تبریز

***

تخم سوپورگه در مزرعه کاشته می شود و پس از برداشت آن و خشک کردن چند روزه  در مزرعه ، سوپورگه جهت شکل گیری و آماده سازی و به کارگاه انتقال می یابد ، نظم دهی و برش و سپس جمع کردن شاخه های با سیم . 

***

 مهدی  - احمد - سوپورگه

مهدی و احمد در قراملک تبریز ، روزی خود را با کار روی یک شغل سنتی و قدیمی کسب می کنند، سلبریتی قهرمان کار است، انسان غیرتمند است ، برای پول مردمان تله نمی گذارد و چهره عوض نمی کند  جایگاه خود را نه برای کسب فرصت ها که برای کار کردن در آن محل تعریف می کند ............ زندگی در غرب ، البته غرب تبریز، محل کار و تلاش مهدی و احمد و ده ها جوان و مسن است. و زندگی همچنان ادامه دار خواهد بود .................

 

توفیق وحیدی آذر


نظرات کاربران


@