برای بابک کودکی که با دوچرخه در شهر دوستدار کودک با حیات وداع کرد و هیچ شورایی و شهرداری با او عکس نگرفت !

شهر آقایان او را دوست نداشت!

تاریخ انتشار : ۱۹:۰۸ ۲۷-۰۶-۱۳۹۹

شهر آقایان او را دوست نداشت! دوستدارش نشد ! مگر دوست داشتن فقط در آغوش کشیدن و از آن خود کردن است؟ اول از همه دوچرخه اش را گرفت ! آن را مچاله کرد ! شهر آقایان شادمانی اش را گرفت ! شور وجودش را گرفت! وخنده اش را ! دیگر چه ! ؟ آتا و آنا ا ! ؟ آری آنان را نیز گرفت و برزمینشان زد ! دیگر عکاسان شب نبودند ! که از آقایان با او عکس بگیرند ! چون در روشنایی ها آقایی در کار نبود که عکسی هم داشته باشد!

تبریز امروز:

شهر آقایان او را دوست نداشت!

دوستدارش نشد !

مگر دوست داشتن فقط در آغوش کشیدن و از آن خود کردن است؟

اول از همه دوچرخه اش را گرفت !

آن را مچاله کرد !

شهر آقایان شادمانی اش را گرفت !

شور وجودش را گرفت! 

وخنده اش را ! 

دیگر چه ! ؟

آتا و آنا ا !!!!! ؟  آری آنان را نیز گرفت و برزمینشان زد !

 دیگر عکاسان شب نبودند !

که از آقایان با او عکس بگیرند !

چون در روشنایی ها آقایی در کار نبود که عکسی هم داشته باشد!

 

حسن اوچی

* شبکه های اجتماعی همواره عکس های سفارشی یک عضو شورا در نیمه های شب در یک محله را نشان می دهند  که برای رفع مشکلات آن محله آنجا قدم گذارده است ، حضور عکاس و اطلاع وی از آمدن عضو شورا در آن ساعت ( البته اگر تاریکی ساعت 21 همان ساعت 24 باشد ) از معجزات هنر و توانمندی عکاس هایی است که با علم فرا طبیعی خود حضور شهردار یا عضو شورا را رصد می کنند و عکس او را در حین خدمت می گیرند.


نظرات کاربران


@