عکس و فیلم ازدانیال غلامی

طبیعت زگلوچه

تاریخ انتشار : ۲۰:۱۷ ۰۵-۰۳-۱۳۹۹

دشت سبز خلوت است ، کسی در آن دیده نمی شود ! اما حیات در این سرزمین بشکلی قدرتمند در جریان است ! یک آبخیز داری کوچک و درختانی درون آب ! آواز پرنده هایی که دود نمی شناسند و قورباغه هایی که شیرجه در آب می زنند .... بهار در زگلوچه و دشت های همسایه اش بسیار زیبا ست ...

تبریز امروز:

آبخیزی در زگلوچه

دشت سبز خلوت است ، کسی در آن دیده نمی شود ! اما حیات در این سرزمین بشکلی قدرتمند در جریان است ! یک آبخیز داری کوچک و درختانی درون آب ! آواز پرنده هایی که دود نمی شناسند و قورباغه هایی که شیرجه در آب می زنند .... بهار در زگلوچه و دشت های همسایه اش بسیار زیبا ست ...

 


نظرات کاربران


@