یک عکس از توفیق وحیدی آذر

گل ، گل سنگ ، گورستان پینه شالوار

تاریخ انتشار : ۱۴:۰۷ ۲۸-۰۳-۱۳۹۹

تبریز امروز:

گل ، گل سنگ - پینه شالوار


نظرات کاربران


@