فضای سبز شهرداری و هدر رفت آب

هدر رفتن آب در فضای سبز رشدیه + ویدئو

تاریخ انتشار : ۱۸:۳۳ ۲۷-۰۵-۱۳۹۹

اکنون مدتی است که شهر تبریز با قطع جدولی آب مواجه است و هر از گاهی برنامه قطع آب نیز از طرف مجریان آن نیزرعایت نمی شود. ریزش سیل آسای آب از کوه در روز 26 مرداد و هدر رفت حجم بزرگی از آن برای مردمی که شاهد ماجرا بودند ؛ سوال برانگیز بود.

تبریز امروز:

هدر رفتن آب در فضای سبز شهرداری تبریز

آب با سرعت و شدت تمام به سمت پایین از کوه عینالی در حال جریان بود، چند نفر از کارکنان فضای سبز در محل بودند و دلیل آن را نمی دانستند .

 

اکنون مدتی است که شهر تبریز با قطع جدولی آب مواجه است و هر از گاهی برنامه قطع آب نیز از طرف مجریان آن نیزرعایت نمی شود.

ریزش سیل آسای آب از کوه در روز 26 مرداد و هدر رفت حجم بزرگی از آن برای مردمی که شاهد ماجرا بودند ؛ سوال برانگیز بود.

 

فرزانه فرنود

 


نظرات کاربران


@