به بهانه انفجار در بندر بیروت

نیترات آمونیم را همه جا می توان یافت !

تاریخ انتشار : ۰۱:۲۳ ۲۳-۰۵-۱۳۹۹

اعضای شورای اسلامی یک شهر سهمیه ای برای استخدام منتصبین خود به شهرداری ایجاد کرده اند . آنان بعد از ورود به شورا ؛ اقدام به استخدام و استفاده از سهمیه غیر قانونی خود می کنند . همه مردم ، فقیر و غنی آن را می بینند ؛ باسواد و بی سواد هردو متوجه ماجرا می شوند و شاید این یک نیترات آمونیم جهت بهم زدن شوراهای بی خاصیت باشد.

تبریز امروز:

بخشی از یک شهر بر روی گسل ساخته می شود، هر از گاهی کوه در این منطقه از تبریز ریزش می کند . تاکنون شانس مردمان مانع از ماندن آنان زیرآوارهای کوه شده است . کلیه دست اندرکاران شهر از ماجرا مطلع هستند . شهردار شهر در مقام رییس سازمان نظام مهندسی سمینار ویژه ای برای این موضوع برگزار کرده بود و خود سخنران جلسه بود .اما بعد از نشستن دراتاق شهردار و کسب صندلی تمام ماجرا فراموش شده باقی مانده است.
اما حال گسل نه تنها زیر شهر پنهان گردیده است بلکه ساخت و ساز بازار و خانه و هتل و شاید مدرسه و باشگاه به بالای کوه ها و ماورای گسل انتقال یافته است. همه چیز براساس عادت عادی شده است . این به مثابه یک نیترات آمونیم در یک شهر است کمترین حرکت زمین شهر را نابود می سازد. نابودی شهر یک بخش از ماجرا است ؛ عدم همراهی انسان با طبیعت ، از بین رفتن حریم منظر انسان، روح او را در دراز مدت آزار خواهد داد.


***
یک برج مسکونی در کنار ایستگاه تقلیل فشار گاز ساخته می شود ، پمپ بنزین دیوار بدیوار خانه های مسکونی ایجاد می شود ، خطر بالقوه به نزدیکی محل زندگی انسان ها برده می شود . سال ها بی خطر و بروز صدمه زندگی ادامه می یابد ولی ناگهان بلا سر می رسد ؛ آنگاه یاد نیترات آمونیم انبار شده در بیروت می افتیم .
***
رودخانه شمال شهر یعنی " آجی " مملو از آلاینده های زیست محیطی و نخله های ساختمانی گردیده است، آب آلوده می شود ، آلودگی در لایه های خاک نفوذ می کند ؛ اما هیچ عضو سازمان های ناظر و مسئول زحمتی برای ممانعت از این موضوع بخود راه نمی دهند. زمانی دیگر خاک و آب آلوده خواهند بود.
در کنار این آلودگی فیزیکی ، آلودگی بصری نیز به مردم و حتی حیوانات وحشی هجمه می آورد . یک انبار نیترات آمونیم در اینجا جای گرفته بود.
***
ارزش پول ملی روز بروز کمتر می شود ، در هیچ متن و سخنرانی تلاش برای افزودن ارزش و تقویت آن وجود ندارد. رییس جمهور نمی گوید هزار ریال بدهیم و یک هزار دلاری بگیریم بلکه می گوید ؛ واحد پول را عوض کنیم تا راحت تر نابودی ریال را شاهد باشیم و فقر بتدریج کل جامعه را فرا می گیرد. فقر در یک جامعه از بزرگترین انبارهای نیترات آمونیم خطرناک تر و مهلک تر است . بدیهی است همین کارمندان بلندپایه که سال ها پیش از همین طبقه فقرا بودند ، دیگر گذشته را فراموش کرده اند . آنان در مقام مرفهین این انبار نیترات آمونیم را نمی توانند ببینند.
***

چهره سیاه شهر

زنی میان سال در حال جستجوی سبزی از میان زباله های مغازه سبزی فروش در راسته کوچه


هر روز مواد غذایی و حتی نان گرانتر می شوند ؛ تغذیه ی بخش اعظمی از مردم تحت شعاع عدم مصرف لبنیات و گوشت قرار می گیرد، فقر و سو تغذیه در سیما و قیافه انسان ها پدیدار می شود ، وما متوجه نمی شویم که در روزگار و آینده ای نه چندان دور مردمی با ضعف بنیه ؛ کم هوش و کوتوله خواهیم بود که سیمایی نازیبا دارند.

نیترات آمونیم ها ی جامعه را بشناسیم - روزنامه جمهوری اسلامی 21 مرداد 1399
***
کنکور و آزمون یک مسابقه سالم برای انتخاب بهترین هاست ، پزشک باید هوش کافی و توانمندی های خاص خود را که گاه ذاتی هستند ، داشته باشند . یک مهندس باید بر ریاضیات مسلط باشد . اما موسسات برای ورود به دانشگاه ها و چیدمان خاص ورود به دانشگاه ، خبر از دوپینگ را می دهند، مافیای جیب زنی کنکور فریاد می کشد و قدرت نمایی می کند ، نتیجه آن حضور تحصیل کردگانی کم سواد و ناتوان در تجزیه و تحلیل در مصادر امور یک جامعه می گردد. آینده یک سرزمین در دست ناتوان تر ها خواهد بود.
انبارهای نیترات آمونیم را پر می کنیم ، چه زمانی انفجار را خواهیم دید.
***
اعضای شورای اسلامی یک شهر سهمیه ای برای استخدام منتصبین خود به شهرداری ایجاد کرده اند . آنان بعد از ورود به شورا ؛ اقدام به استخدام و استفاده از سهمیه غیر قانونی خود می کنند . همه مردم ، فقیر و غنی آن را می بینند ؛ باسواد و بی سواد هردو متوجه ماجرا می شوند و شاید این یک نیترات آمونیم جهت بهم زدن شوراهای بی خاصیت باشد.
***
کارخانه داروسازی در تبریز بدون مسئول فنی دائمی تولید می کند ، هزاران داروی آلوده صادرمی گردند . ناتوان ترین افراد مدیریت سیستم را عهده دار هستند. مدیرعامل شرکت چندین بار اخراج شده است.سازمان تامین اجتماعی آگاهانه ناتوان ترین فرد را در جایگاه مدیر سازمان نشانده است و خود را بی نیاز از پاسخ گویی به صاحبان سازمان یعنی بیمه گذاران می داند.
نتیجه عملکرد غیرمدیرانه هنوز منفجر نشده است اما ثروت عمومی ناپدید و به هدر می رود! این یک نیترات آمونیم دیگر است.انفجار خیلی پیش اتفاق افتاده اما لزوما هر انفجار نیاز به صدا ندارد.
***

در دوران پیش از کرونا هر هفته در تبریز شاهد برگزاری کنسرت پاپ درجه چندم ، با موسیقی و صدایی شبیه " نویز" بودیم. مطرب ها در صحنه ها مواد مخدر و هرزگی را رواج می دهند ، اما هنرمندان گوشه نشین شده اند ، افول سلیقه ، کاهش فاخر بودن هنر یک سیاست و مسیر شده است. هنر در جامعه با یک نیترات آمونیم مواجه است.
***
سه اتاق برای تاسیس مدرسه کافی است ؛ هیچکس باور نمی کند این محل یک مدرسه غیر انتفاعی در تبریز باشد . آموزش وپرورش مطلقا طبقاتی شده است . بخشی از استعدادها و توانمندی های طبقه فقرا تحت تاثیر فقر آموزش قرار دارد. فقرا باید فقیر بمانند و کاست های طبقاتی نانوشته در جامعه اعمال می گردند. آیا فقر در آموزش و پرورش نمی تواند مانند یک انبار نیترات آمونیم باشد ؟

موتور سواران کوچک
***
مرد از کانال سیستم آموزشی " تک درس رشته ای پاره وقت " صاحب یک مدرک لیسانس شده است ، آن مدرک را تبدیل به دو مدرک کارشناسی ارشد کرده است و از برکت پول عظیم و زد و بندها در دو دانشگاه امریکایی به ظاهر مشغول تحصیل شده است که از فشار افکار عمومی ان را پنهان کاری نمود ه است ، او نمی تواند یک جمله به زبان بیگانه بسازد . اما عضو هیئت مدیره و مدیرعامل دو بانک بزرگ شده است و در نهایت زندان پذیرای او گردیده است . میلیاردها سو استفاده و آسیب به جامعه زده است . آیا او مانند یک نیترات آمونیم نبوده است ؟
***
خصوصی دادن ثروت عمومی در کارخانجات و صنعت های بزرگ ، نابودی طبیعت ؛ از بین بردن باغات داخل شهرها و بیرون از آن ها ، مدیرشدن و به تسلط درآوردن منابع عمومی ،سو مدیریت و ضعف مدیریت مانند آنچه در افزایش قیمت بنزین اتفاق افتاد توسط افراد ناتوان و ده ها خطا در سیستم ها جملگی در فقدان قانون و یا عدم رجوع به آن می توانند ، مانند نیترات های آمونیم باشند که هر از گاهی در حال انفجار و یا نشتی از مخازن هستند.
***
درکنار هر ماده شیمیایی براساس قوانین بین المللی باید MSDS یعنی بروشورداده های ایمنی ماده قرار داشته باشد ؛ در صورتی که این داده های مرتبط با ایمنی ماده همراه آن نباشند ، پیداکردن آن بسیار ساده است و این اطلاعات در شبکه جهانی اینترنت موجود هستند .
در ام.اس. دی.اس نیترات آمونیم ، این ماده در طبقه بندی مواد قابل اکسید شدن و آتش سوزی قرار داده شده است . نگهداری آن باید بدور از حرارت و دمای بالا و در محلی با تهویه خوب باشد. پوست و چشم تحت تاثیر آن قرار می گیرد.
در تماس با چشم باید چشم ها شستشو داده شوند و در زمان حریق باید محوطه اطراف آن تخلیه شود ، چون براساس داده ها احتمال انفجار وجود دارد .بنابراین آتش نشان ها باید از دور نسبت به اطفا حریق اقدام نمایند .
ظروف آن در تماس با حرارت با تبخیر گاز و در نتیجه انفجار مواجه خواهند شد و در مجاورت حرارت بودن آن کلا نهی شده است.
اطلاعت مصرف ،انبارش ، جابجایی ، دور ریختن و حمل و نقل ماده به صورت کامل آموزش و تاکید های لازم را داده است. حتی آلایندگی آن برای محیط زیست ، آب های جاری و زیرزمینی نیز مشخص می باشد.نویسنده ی داده های ایمنی علیرغم تلاش خود در ثبت تمام موارد در انتهای متن خود نوشته است ، این مواارد اقدام های پیشگیرانه هستند؛ باید دقت های لازم و مضاعف نیز همواره در نگهداری ماده بکار بسته شوند.
***
زندگی روزمره و مبتنی بر عادت نتایج خاص خود را دارد ، هر روز از کنار یک ماجرا عبور می کنیم و براساس عادت در آن دقیق نمی شویم و یک روز یک شوک نتیجه عدم دقت خود را در معرض دید قرار می دهد. احتمالا ان روز نیز نتوانیم دلیل بروز و پیدایش خطا را متوجه شویم .
انفجار در بندر بیروت و نابودی یک شهر ؛ یک درس عبرت بزرگ می تواند در تمام موارد باشد . یک شهر منفجر شد یک سرزمین هم می تواند منفجر شود ! راحت ترین پاسخ فرافکنی و رفتن به سوی تئوری توطئه باشد . اما هیچ توطئه و هیچ خطایی بزرگ تر از حضور مدیران نالایق و عدم بکارگیری ابزار قانون در نظارت برانتخاب این مدیران و عملکرد آنها نخواهد بود.
قانون و دستورالعمل ها شاید تنها و بهترین مرجع سرزمین جهت جمع آوری انبارهای پنهان نیترات آمونیم باشند.

 

ظفر حسن زاده تبریزی

منبع :روزنامه جمهوری اسلامی صفحه  8 سه شنبه 21 مرداد ماه 1399 - شما ره  11774  


نظرات کاربران


@