نگاهی به کهکشان IRAS 19297-0406

نگاه هابل در 24 اردیبهشت سال 1381

تاریخ انتشار : ۰۷:۱۵ ۲۴-۰۲-۱۳۹۹

تصویر یک برخورد بین چهار کهکشان واقع در فاصله 1 میلیارد سال نوری از زمین را نشان می دهد. کهکشان های درهم و برهم ، به نام IRAS 19297-0406 ، در مرکز تصویر با هم درگیر شده اند

تبریز امروز:

13 --ماه می  در تلسکوپ هابل 2019

 تصویر یک برخورد بین چهار کهکشان واقع در فاصله 1 میلیارد سال نوری از زمین را نشان می دهد. کهکشان های درهم و برهم ، به نام IRAS 19297-0406 ، در مرکز تصویر با هم درگیر شده اند.

 


نظرات کاربران


@