تصویری از تلکسوپ فضایی هابل

کهکشان در 2 ماه می -خوشه ستاره M15

تاریخ انتشار : ۱۶:۱۱ ۱۴-۰۲-۱۳۹۹

این خوشه متراکم از ستاره ها به عنوان مسیور 15 (یا M15) شناخته می شوند و در فاصله حدود 35000 سال نوری از زمین قرار دارند. منطقه فازی ، آبی در سمت چپ هسته خوشه ، سحابی سیاره ای است ، ابری از گاز که توسط یک ستاره در حال مرگ و متوسط رها شده است.

تبریز امروز:

2 می 2019 - ستاره خوشه M15

این خوشه متراکم از ستاره ها به عنوان مسیور 15 (یا M15) شناخته می شوند و در فاصله حدود 35000 سال نوری از زمین قرار دارند. منطقه فازی ، آبی در سمت چپ هسته خوشه ، سحابی سیاره ای است ، ابری از گاز که توسط یک ستاره در حال مرگ و متوسط رها شده است.


نظرات کاربران


@