کهکشان مارپیچی NGC 3982

نگاه تلسکوپ هابل در18 اردیبهشت ماه 2000 به کدام سو بود؟

تاریخ انتشار : ۱۱:۲۴ ۱۸-۰۲-۱۳۹۹

این تصویر ، کهکشان مارپیچی NGC 3982 را نشان می دهد. بازوهای آن با مناطق ستاره ای صورتی تشکیل شده از هیدروژن درخشان ، خوشه های ستاره تازه متولد شده آبی و خطوط گرد و غبار تیره که مواد اولیه آنها برای نسل های بعدی ستاره ها است ، پوشیده شده است.

تبریز امروز:

تصویر از کهکشان در 7 ماه می  2000

این تصویر ، کهکشان مارپیچی NGC 3982 را نشان می دهد. بازوهای آن با مناطق ستاره ای صورتی تشکیل شده از هیدروژن درخشان ، خوشه های ستاره تازه متولد شده آبی و خطوط گرد و غبار تیره که مواد اولیه آنها برای نسل های بعدی ستاره ها است ، پوشیده شده است.


نظرات کاربران


@