عکسی از دوربین تلسکوپ هابل در 17 اردیبهشت ماه 1398

ستارگان در هسته کهکشانی راه شیری

تاریخ انتشار : ۱۶:۱۸ ۱۷-۰۲-۱۳۹۹

این ستاره های رنگارنگ در قلب کهکشان راه شیری ، در حدود 26000 سال نوری از زمین فاصله دارند. ستارگان عظیم سرخ در کهنسالی که در این منطقه شلوغ از هسته مرکزی کهکشان ما قرار دارند با پسرعموهای جوان ترشان یعنی ستاره های کوچکتر ، سفید و شبیه خورشید ، همراه هستند.

تبریز امروز:

ستارگان در قلب کهکشان راه شیری

این ستاره های رنگارنگ در قلب کهکشان راه شیری ، در حدود 26000 سال نوری از زمین فاصله دارند. ستارگان عظیم سرخ در کهنسالی که در این منطقه شلوغ از هسته مرکزی کهکشان ما قرار دارند با پسرعموهای جوان ترشان یعنی ستاره های کوچکتر ، سفید و شبیه خورشید ، همراه هستند.


نظرات کاربران


@