هابل در اول ماه مه سال 2000 کجا را می دید

تصویری از کهکشان در اول ماه مه

تاریخ انتشار : ۱۴:۵۱ ۱۲-۰۲-۱۳۹۹

این تصویر ، کهکشان مارپیچی NGC 3982 را ضبط می کند. بازوهای آن با مناطق ستاره ای صورتی تشکیل شده از هیدروژن درخشان ، خوشه های ستاره تازه متولد شده آبی و خطوط گرد و غبار تیره که مواد اولیه آنها برای نسل های بعدی ستاره ها است ، پوشیده شده است.

تبریز امروز:

کهکشان  NGC 3982

این تصویر ، کهکشان مارپیچی NGC 3982 را ضبط می کند. بازوهای آن با مناطق ستاره ای صورتی تشکیل شده از هیدروژن درخشان ، خوشه های ستاره تازه متولد شده آبی و خطوط گرد و غبار تیره که مواد اولیه آنها برای نسل های بعدی ستاره ها است ، پوشیده شده است.


نظرات کاربران


@