تصویری از کهکشان

عکسی از تلسکوپ فضایی هابل در 10 اردیبهشت

تاریخ انتشار : ۰۸:۲۳ ۱۱-۰۲-۱۳۹۹

در تاریخ 30 آوریل سال 2002 ، یک ستاره کم نور ناگهان 600000 بار درخشان تر از خورشید ما شد و به طور موقت به عنوان درخشان ترین ستاره در کهکشان راه شیری ما قرار گرفت . این تصویر از V838 Monocerotis "پژواک سبک" را ثبت می کند.

تبریز امروز:

30 آوریل 2002

در تاریخ 30 آوریل سال 2002 ، یک ستاره کم نور ناگهان 600000 بار درخشان تر از خورشید ما شد و به طور موقت به عنوان درخشان ترین ستاره در کهکشان راه شیری ما قرار گرفت . این تصویر از V838 Monocerotis "پژواک سبک" را ثبت می کند.


نظرات کاربران


@