در 9 اردیبهشت ، هابل به کدام سمت نگاه می کرد

تلسکوپ فضایی هابل ! سی سال عکاسی

تاریخ انتشار : ۰۰:۴۹ ۱۰-۰۲-۱۳۹۹

سحابی N 180B منطقه فعال شکل گیری ستاره ها در ابر ماژلانی بزرگ ، کهکشان کوتوله ای است که در راه شیری ما قرار دارد. این منطقه خاص شامل برخی از درخشان ترین خوشه های ستاره شناخته شده است

تبریز امروز:

تلسکوپ فضایی هابل  در 29 اوریل 1998

در 29 آوریل سال 1998 تلسکوپ فضایی هابل به کدام سمت می نگریست ؟  این تلکسوپ مسیر مشاهده خود را به سمت سحابی N 180B منطقه فعال شکل گیری ستاره ها در ابر ماژلانی بزرگ و به سوی کهکشان کوتوله ای گرفته بود که در راه شیری ما قرار دارد. این منطقه خاص شامل برخی از درخشان ترین خوشه های ستاره ای شناخته شده است


نظرات کاربران


@