تبریز

سرنا و دهل برای بهار + ویدئو

تاریخ انتشار : ۱۲:۵۸ ۰۳-۰۲-۱۳۹۹

لان مدتی است که هر روز صدای ساز و دهل شان را مردم شهر می شنوند ! می گویند بلوچ هستیم و از اول سال راه افتاده ایم و کل کشور را می گردیم . حسین بلوچ می گوید درامدم را برای مداوای دخترم لازم دارم ، مرد خوش برخوردی است با تمام قدرت در ساز خود می دمد و راه می افتاد. زندگی برای عده ای واقعا چقدر مشکل است! نه کسب و کار و نه در این بحران ها مددی ! تنها کار توکل به خداوند است و آستین ها را بالا زدن !

تبریز امروز:

ساز و دهل در تبریز - عید

پسر جوان با غرور و قیافه ای عصبی سر از پنجره در می آورد و می گوید ، سر و صدا نکنید ، من خوابیده ام ! ساعت کمی مانده به 7 بعد از ظهر است ، مردم کوچه خنده شان می گیرد  و ساز و دهل نوازان دوره گرد بی اعتنا بکار خود ادامه می دهند. مردی از خانه اش بیرون می آید و از آنان تشکر می کند و ....

 

الان مدتی است که هر روز صدای ساز و دهل شان را مردم شهر می شنوند ! می گویند بلوچ هستیم و از اول سال راه افتاده ایم و کل کشور را می گردیم .

حسین بلوچ می گوید درامدم را برای مداوای دخترم لازم دارم ، مرد خوش برخوردی است با تمام قدرت در ساز خود می دمد و راه می افتاد. زندگی برای عده ای واقعا چقدر مشکل است! نه کسب و کار و نه در این بحران ها مددی ! تنها کار توکل به خداوند است و آستین ها را بالا زدن ! 


نظرات کاربران


@