قبض ها را می توان علل الحساب ارسال کرد

کنتور نویسی در شرایط فاصله گیری اجتماعی ؛ تصمیم ها را صحیح تر اتخاذ کنید.

تاریخ انتشار : ۰۵:۳۵ ۱۹-۰۱-۱۳۹۹

زنگ در به صدا در می آید ، تصویر مردی با ماسک پشت آیفون دیده می شود ، او می گوید برای کنتورخوانی برق آمده ام ! باورم نمی شود ، او قرار است وارد یک یک خانه ها بشود و کنتور برق را بخواند و .... در راه خودم باز می کنم ، به او می گویم ؛ آیا واقعا از اداه برق آمده است ؟ مرد می گوید بلی ! از او می پرسم پس فاصله گذاری اجتماعی چه شده است ؟ می گوید من کارمند هستم و دستور دارم کنتورها را بخوانم و من به او می گویم ؛ تو فرض کن من در خانه نبودم ! روش کار شما در این شرایط اجتماع تنش آفرین است. با ماسک وارد خانه ها می شوی و سپس در صورت وجود ویروس در یکی از این خانه ها آن را به خانه های دیگر منتقل می کنی ! من نمی توانم اجازه دهم ؛ بر خلاف آنچه که صدا و سیما پخش می کند عمل کنی ؛ هزینه من را علی الحساب مشابه ماه گذشته یا سال قبل در همین ماه برایم بفرستید ، بعد از گذر از بحران ، همه را حساب می کنیم !

تبریز امروز:

‌کنتورخوان‌ها تا اردیبهشت سال آینده بە منازل مردم مراجعە نمی‌کنند

زنگ در به صدا  در می آید ، تصویر مردی با ماسک پشت آیفون دیده می شود ، او می گوید برای کنتورخوانی برق آمده ام ! باورم نمی شود ، او قرار است وارد یک یک خانه ها بشود و کنتور برق را بخواند و .... در را خودم باز می کنم ، به او می گویم ؛ آیا واقعا از اداره برق آمده است ؟ مرد می گوید بلی ! از او می پرسم پس فاصله گذاری اجتماعی چه شده است ؟

می گوید من کارمند هستم و دستور دارم کنتورها را بخوانم و من به او می گویم ؛ تو فرض کن من در خانه نبودم ! روش کار شما در این شرایط اجتماع و با توجه به اخبار منتشره شده مغایر  است. 

با ماسک وارد خانه ها می شوید و سپس در صورت وجود ویروس در یکی از این خانه ها آن را به خانه های دیگر منتقل می کنی ! من از این ماجرا تعجب می کنم ؛ بر خلاف آنچه که صدا و سیما پخش می کند و یا اطلاعیه ها صادر شده است ؛ ین کارعمل می شود ؛ هزینه من را علی الحساب مشابه ماه گذشته یا سال قبل در همین ماه برایم بفرستید ، بعد از گذر از بحران ، همه را حساب می کنیم !

در آخر با خنده به او می گویم حتی خبر رسیده آب و برق و تلفن در گرجستان برای 3 ماه رایگان شده ؛ حالا تو دنبال نوشتن قبض هستی و او سری تکان می دهد و می رود.

***

چند روز به تعطیلات سال نو باقی مانده است ، زنگ در به صدا در می آید! مردی با ماسک می گوید ؛ یک قبض آب اضافه در دست داریم که اکنون یک سال است صاحب آن را پیدا نکرده ام ؛ می خواهم کنتور شما را بررسی بکنم . بیشتر از یک سال  است که این مامور بدنبال صاحب قبض است در حالی که همه همسایه هم قبض خود را دریافت می کنند و ....... او نیز بی احتیاط درهای خانه ها را می زند و محیط را ناامن می کند.

***

می خواهم در ماشینم را  باز کنم . سیستم اتوماتیک خوب کار نمی کند، با کلید می خواهم این کار را انجام دهم . ماشین سفیدی با دنده عقب کنارم می ایستد، دو جوان با ماسک می گویند مامور آگاهی هستیم ! مشکلی دارید؟ از دقت آنها خوشم می آید و شروع به خنده می کنیم ، می گویم درماشین را می خواهم باز کنم ، و باز نمی شود ....... با خنده بالاخره در باز می شود و من شادمان از نظارت پنهان آنان بر شهر سوار ماشینم می شوم.

***

صحنه های خوب و بد بسیارند ، گاه عدم آموزش ، گاه ناتوانی تجزیه و تحلیل و یافتن راه حل های مناسب برای یک پدیده جدید و شاید حضور مدیران ناتوان از تصمیم گیری، مانع از تدابیر صحیح در شرایط خاص می گردد.و.... اکنون شرایطی نیست که مدیران تصمیم های نادرست اتخاذ کنند . صحت تصمیم گیری ها ی خرد  نتیجه های مناسب را در کلان خواهد داد.تصمیم ها را صحیح تر اتخاذ کنید.


نظرات کاربران


@