تبریز

بساط سیرتازه

تاریخ انتشار : ۰۸:۴۴ ۰۶-۰۱-۱۳۹۹

فصل سیر است و قرنطینه خانگی، اکنون در گوشه و کنار تبریز بساط فروش سیر تازه دایر است ، قرار نیست کسی هم در ادارات بگردو دیگران هم بگویند داداش سیر خوردی بوش داره می آید! مخصوصا یک شایعه ی بیهوده هم درست می کنند که سیر را سیر بخورید که ضد کروناست!!!! .


نظرات کاربران


@