مصر

جزیره نیل در مصر آماده انجام پروژه های دولتی

تاریخ انتشار : ۰۱:۵۶ ۱۴-۰۶-۱۴۰۱

ساکنان جزیره نیل در شمال قاهره درگیر نبردی چند ساله علیه تلاش‌ها برای بیرون راندن آنها برای ایجاد راه برای پروژه‌های بازسازی دولتی شده‌اند.

تبریز امروز:

قاهره

ساکنان جزیره نیل در شمال قاهره درگیر نبردی چند ساله علیه تلاش‌ها برای بیرون راندن آنها برای ایجاد راه برای پروژه‌های بازسازی دولتی شده‌اند.

 ساکنان جزیره نیل در بزرگتر قاهره در هفته های اخیر از خواب بیدار شدند و متوجه شدند مقاماتی که خانه هایشان را اندازه گیری می کنندآماده  آخرین گام قبل از اجرای دستورات تخریب. هستند


نظرات کاربران


@