اکتای و خانم معلم کلاس اول ابتدایی ، خانم عبداللهی

همیشه روز معلم است !

تاریخ انتشار : ۱۲:۱۴ ۱۲-۰۲-۱۴۰۱

همه روزها، روز معلم است ! اگر یاد بگیری از معلم آموخته ای ! اگر یاد بدهی از معلم آموخته ای ! اگر کاری انجام دادی از معلم آموخته ای ! اگر خوب زندگی کنی ! آنرا هم از معلم آموخته ای ! پس! همیشه ! همه روز ! روز معلم است !

تبریز امروز:

روز معلم  - 1401- خانم عبداللهی- مدرسه شفق روشن

 همه روزها

همیشه روز معلم است !

اگر یاد بگیری از معلم آموخته ای !

اگر یاد بدهی از معلم آموخته ای !

اگر کاری انجام دادی از معلم آموخته ای !

اگر خوب زندگی کنی ! آنرا هم از معلم آموخته ای !

پس! همیشه !

همه روز ! 

روز معلم است !

 

اکتای

 


نظرات کاربران


@