ماهی سیاه کوچولو و داستان های دیگر: کتاب های مصور کودکان ایرانی در گاردین

دنیای نقاشی های کتاب کودک ایران

تاریخ انتشار : ۰۱:۲۰ ۰۴-۰۴-۱۴۰۱

دیوید آلمونددر گاردین گالری نصاویر کتاب های کودک ایرانی را معرفی می کند که درها را به روی کتاب های مصور کودکانه خیره کننده ای که از ایران می آیند باز می کند، از جمله ماهی سیاه کوچولو، کتابی که در ایران محبوب است و چند سال پیش برای اولین بار در بریتانیا منتشر شده است.

تبریز امروز:

دیوید آلمونددر گاردین گالری نصاویر کتاب های کودک ایرانی را معرفی می کند که درها را به روی کتاب های مصور کودکانه خیره کننده ای که از ایران می آیند باز می کند، از جمله ماهی سیاه کوچولو، کتابی که در ایران محبوب است و چند سال پیش برای اولین بار در بریتانیا منتشر شده است.

 


نظرات کاربران


@