کودکی که ژن برتر خود را نشان داد

علی لندی بزرگ مردی که سن کم داشت

تاریخ انتشار : ۱۶:۴۴ ۰۳-۰۷-۱۴۰۰

او را چه باک از آتش که درونش بود آتش ! به آتش زد تا نشاند آتش که نبفروزد جسم ، شعله آتش ! شعله اش تیرگی گرفت باشد که خود بیافروخت آتش ! او بدور ماند از آتش که چون در آغوش کشید آتش!

تبریز امروز:

علی لندی

او را چه باک از آتش

که درونش بود آتش ! 

به آتش زد تا نشاند آتش 

که نبفروزد جسم ، شعله آتش !

 شعله اش تیرگی گرفت

باشد که خود بیافروخت آتش !

او بدور ماند از آتش 

که چون در آغوش کشید آتش!

 

 

 

پیکر علی لندی به آرامی بعد از چندروز درد شعله در بستر خاک آرام یافت ، او که در پی نجات دو همسایه اش از شعله های پیک نیک گاز  بود ، خود درگیر شعله ها شد و بعد از بستری شدن در بیمارستان جان خود را از دست داد! یکی از دو خانمی که وی در تلاش برای نجات آنان بود نیز بعلت شدت سوختگی درگذشت.

 


نظرات کاربران


@