تبریز

روز خلیج فارس در کلاس اول مدرسه ما

تاریخ انتشار : ۲۰:۴۸ ۰۹-۰۲-۱۴۰۱

روز خلیج فارس ، خلیج آب های جنوب کشورمان را ما در آن سوی ایران یعنی شمال غرب جشن گرفتیم ، خلیج فارس، خلیج با نامی ایرانی در جنوب سرزمین ماست

تبریز امروز:

 

روز خلیج فارس  ، خلیج آب های جنوب کشورمان را ما در آن سوی ایران یعنی شمال غرب جشن گرفتیم ، خلیج فارس، خلیج با نامی ایرانی در جنوب سرزمین ماست

 

 


نظرات کاربران


@