توفیق وحیدی آذر

پس بزن بر شادمانی روی سپیدی ها

تاریخ انتشار : ۱۳:۵۵ ۱۴-۱۰-۱۴۰۰

چند دانه گندم چند تکه نان انبوه پاها ! بر روی برف ها شب به صبح در سوز و سرما صبح به ظهر ، محبوس در آشیان ها

تبریز امروز:

ردپا

 

چند دانه گندم 

چند تکه نان 

انبوه پا ها !

بر روی برف ها 

شب به صبح در سوز و سرما 

صبح به ظهر ، محبوس در آشیان ها

اکنون میانه ی روز است 

اندکی گرما 

اندکی خورشید 

اندکی آب بر روی برف

پس بزن بر سرما ، پس بزن بر شادمانی روی سپیدی ها

 

 


نظرات کاربران


@