انیمیشن

شعر شکار و موسیقی پاییزآنتونیو ویوالدی

تاریخ انتشار : ۱۸:۵۶ ۱۴-۰۸-۱۴۰۰

در سپیده دمان - هنگامی که خورشید دامن می کشد سوی آسمان همه شکارچیان – با کرناها، اسب ها و سگ های شکاری شان میروند تا بیابند تک شکاری را که سرنوشت قرار داده سر راه شان ... ناگهان گوزنی می بینند از دور اوج می گیرد صداهای هول انگیز ناهنجار گوزن - وحشت زده از طوفان صداها در حال فرار هدف قرار می گیرد پناه می برد به غار در قلب تار غار خسته و نزار در هم شکسته می میرد...

تبریز امروز:

 

شکار 

در سپیده دمان  

- هنگامی که خورشید دامن می کشد سوی آسمان 

همه شکارچیان – با کرناها، اسب ها و سگ های شکاری شان 

میروند تا بیابند تک شکاری را 

که سرنوشت قرار داده سر راه شان ... 

Image result for autumn painting hunting

ناگهان گوزنی می بینند از دور 

اوج می گیرد صداهای هول انگیز ناهنجار 

گوزن - وحشت زده از طوفان صداها 

در حال فرار  

هدف قرار می گیرد 

پناه می برد به غار در قلب تار غار 

خسته و نزار در هم شکسته 

می میرد... 


نظرات کاربران


@