بایاتی لار

همدم سیز؛ موصاحیبه سیز،عاشیق بو ایل قاریدی!

تاریخ انتشار : ۱۷:۵۸ ۲۳-۰۳-۱۳۹۷

بی گفتمان و بی همدم، عاشق امسال پیرشد!

تبریز امروز:

داغلار بو ایل قاریدی

ایلقار بو ایلقاریدی؟

همدم سیز؛ موصاحیبه سیز

عاشیق بو ایل قاریدی!


نظرات کاربران


@