شعر کودک

پیشی

تاریخ انتشار : ۱۹:۴۰ ۰۵-۱۰-۱۳۹۵

پیشی جایش را می شناسد

Pishi sleeping on moble

پیشی

............

همه جای خود را می شناسند.

می دانند کجا باید بنشــینند.

پیشی هم جای خود را می شناسد.

او سر جای خود می نشیند!

و او روی مبل چرت می زند!

 

از: کاوه وحیدی آذر

 

 


نظرات کاربران


@