ماهم زمانی کودک بوده ایم

تاریخ انتشار : ۰۴:۲۵ ۰۱-۰۹-۱۳۹۹

آنها نمی دانستند دوران کودکی بسر خواهد آمد و بی حامی و درمانده مجبور به قبول مسئولیت خواهند شد.

تبریز امروز: 

 

دو برادر بودند که هر روز بعد از کلاس مدرسه با سرعت در رشدیه حاضر می شدند، دسته گل دستشان بود که می گفتند مادرمان حاضر کرده است و مشغول قدم زدن در خیابان های اصلی

رشدیه می شدند ! شیطنت و شلوغی کودکانه شان هنوز از بین نرفته بود و همان کودک شادی بودند که در رفتارشان هیچ اثری از درد و فشار کار نبود !

گاه برادر کوچک را می دیدی که مشغول صحبت با خانمی شیک پوش است که از مشتریانش است و از او گل می خرد ......زمان گذشت و آنها ناپدید شدند... اما همه کسبه و اصناف به آنها محبت داشتند و آنها را دوست می داشتند ......کوچولوهای گل فروش محله نمی دانستند دوران کودکی بسر خواهد آمد و بی حامی و درمانده مجبور به قبول مسئولیت خواهند شد.


نظرات کاربران


@