مرد زبان و بیان از میان ما رفت!

نجف دریا بندری دنیای خود را عوض کرد!

تاریخ انتشار : ۰۸:۱۲ ۱۶-۰۲-۱۳۹۹

نجف دریابندری متولد اول شهریورماه ۱۳۰۸ در آبادان – در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ در تهران دنیای خود را عوض کرد ، او مترجم و نویسنده معاصر ایرانی بود. ما در زبان فارسی، بسیاری از فرهنگ سازان جهان را به مدد توانمندی های او شناختیم ؛ وداع با اسلحه اثر ارنست همینگوی یکی از آثار ترجمه ای او بود.

تبریز امروز:

Najaf Daryabandari.jpg

 

ترجمه در زمانه ی ما آفرینش مجدد است ، ارنست همینگوی را ما با مترجمینش شناختیم ، سینما یا کتاب ؛ بدون دوبلور یا مترجمش هرگز راه توسعه را نمی یافت .

نجف دریابندری با توانمندی احساس خود  و روانی و توان قلمش نوشته های نویسنده را در زبان فارسی به ما تحویل داد. او جهان و حوزه مطالعه و دید انسان ها را گسترش داد.

***

سن و سال چندانی نداشتم ؛  تلویزیون وداع با اسلحه را نشان می داد ،  فردای آن روز از کتابخانه تربیت کتاب وداع با اسلحه را امانت گرفته بودم ؛ هرچند کتابدار آقای خانلو گاه قبول نمی کرد بعضی از کتاب ها را به من امانت بدهد و ....

دیروز مرد زبان و حس از سرزمین خود بدیار باقی کوچ کرد!

نجف دریابندری متولد اول شهریورماه ۱۳۰۸ در آبادان – در ۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۹ در تهران دنیای خود را عوض کرد ، او  مترجم و نویسنده  معاصر ایرانی بود. ما در زبان فارسی، بسیاری از فرهنگ سازان جهان را  به مدد توانمندی های او شناختیم  ؛ وداع با اسلحه اثر ارنست همینگوی  یکی از آثار ترجمه ای او بود.

 


نظرات کاربران


@