کتاب

بهار عربی ، برندگان و بازندگان!

تاریخ انتشار : ۰۳:۰۹ ۲۰-۱۰-۱۳۹۸

جوزپ آلفر نویسنده کتاب برندگان و بازندگان بهار عربی به بررسی رویدادهای خاورمیانه و جهان عرب پرداخته است. وی قصلی از این کتاب را به نام قاسم سلیمانی و سپاه قدس اختصاص داده است. در این فصل وی تأکید می کند سلیمانی علاوه بر نبوغ استراتزیکی دارای روحیه خاصی است که از وی در میان اعراب نیز یک قهرمان ساخته است. وی و سپاه قدس یکی از برندگان تحولات اخیر خاورمیانه و بهار عربی است.

تبریز امروز 

 بهار عربی - برندگان ، بازندگان

قاسم سلیمانی کیست و نقش و جایگاه وی چگونه ارزیابی می شود.

جوزپ آلفر نویسنده کتاب برندگان و بازندگان بهار عربی به بررسی رویدادهای خاورمیانه و جهان عرب پرداخته است. وی قصلی از این کتاب را به نام قاسم سلیمانی و سپاه قدس اختصاص داده است. در این فصل وی تأکید می کند سلیمانی علاوه بر نبوغ استراتزیکی دارای روحیه خاصی است که از وی در میان اعراب نیز یک قهرمان ساخته است. وی و سپاه قدس یکی از برندگان تحولات اخیر خاورمیانه و بهار عربی است.

این کتاب در 12 آگوست 2019 توسط انتشارات Routledge در نیویورک منتشر شده است.


نظرات کاربران


@