حدیث کریمی

صلاح ما و سلاح ما در مقابل ویروس

تاریخ انتشار : ۱۴:۵۵ ۳۰-۰۱-۱۳۹۹

وقتی فهمیدم تبر سرو سلامتی به سرزمین من هم رسیده ،سپر بر دست به سنگر دفاع رفتم به جبهه جنگ؛ما هم در این جبهه می جنگیم ولی نه با خمپاره و نارنجک های آتشین بلکه با کرونا؛ گویی وقتی می توانستم در پناهگاه ها در امن و امان باشم تنها با ماسکی ضخیم و لباسی استریل ،درست جلوی تیرهایی ایستادم که دیگر مطیع کمان نبودند ،درست وقتی که میتوانستم دخترم را در آغوش بگیرم و زلف های پریشانش را ببافم، پنداری ندایی از دلم آمد که من را مسئول دانست در برابر وطنم، در برابر مردمانم.

تبریز امروز:

ماسک  روی صورت

وقتی فهمیدم تبر سرو سلامتی به سرزمین من هم رسیده ،سپر بر دست به سنگر دفاع رفتم به جبهه جنگ؛ما هم در این جبهه می جنگیم ولی نه با خمپاره و نارنجک های آتشین بلکه با کرونا؛ گویی وقتی می توانستم در پناهگاه ها در امن و امان باشم تنها با ماسکی  ضخیم و لباسی استریل ،درست جلوی تیرهایی ایستادم که دیگر مطیع کمان نبودند ،درست وقتی که میتوانستم دخترم را در آغوش بگیرم و زلف های پریشانش را ببافم، پنداری ندایی از دلم آمد که من را مسئول دانست در برابر وطنم، در برابر مردمانم.

وقتی برای اولین بار پس از چندین چرخش عقربه شمار ماسک را از روی صورتم برداشتم ،انگار جاده ای درست روی گونه ام کنده بودند ،دیگرسیمایم کبود بود ؛گویی شمیم ایثار در بیمارستان ها و قلب ما مدافعان پیچیده بود .

ما همه دست در دست هم افسار جنون این موجود را می جوییم ، اگر مردم باسفرهایشان جام امید را در طاقچه دلمان نشکنند، ما خسته نمی شویم ،اگر مردم دلشان به حال خودشان و ما بسوزد و در خانه های امنشان بمانند ما همه یقین داریم کرونا در مقابل سنگر ما ویروسی بیش نیست ،ما یقین داریم که قاصدک های شادی با نسیم صبا پرواز خواهند کرد و این دریای متلاطم دوباره آرام خواهد شد.

حدیث کریمی


نظرات کاربران


@