عکس های توفیق وحیدی آذر و موسیقی آداجیو آلبینونی

نقاشی های طبیعت ؛ برف روی عینالی

تاریخ انتشار : ۱۳:۴۰ ۰۲-۱۲-۱۴۰۱

ترکیب کوه سرخ با سفیدی برف از نقاشی های زمستانی طبیعت تبریز است که جلوه ای خاص از نقاشی های خداوندی است.

تبریز امروز:

 

 

 ترکیب کوه سرخ با سفیدی برف از نقاشی های زمستانی طبیعت تبریز است که جلوه ای خاص از نقاشی های خداوندی است.


نظرات کاربران


@