اینستاگرام سایت رهبرانقلاب

یکشنبه اول ماه رمضان خواهد بود

تاریخ انتشار : ۱۷:۱۶ ۱۲-۰۱-۱۴۰۱

رؤیت هلال ماه رمضان در غروب روز جمعه امکان پذیر نبوده است. بنابراین ماه شعبان ۳۰ روزه بوده و روز یکشنبه ۱۴ فروردین اولین روز ماه رمضان خواهد بود.

تبریز امروز:

 


نظرات کاربران


@