درخت، دیوار ، اندکی آب

تاریخ انتشار : ۱۷:۴۹ ۲۷-۰۶-۱۳۹۸

تکیه گاهی کوچک برای ریشه زدن و سپس استادن و رشد و بزرگ شدن !

تبریز امروز:

درخت-دیوار -اندکی آب

تکیه گاهی کوچک برای ریشه زدن و سپس استادن و رشد و بزرگ شدن !

 

عکس: کاوه وحیدی آذر


نظرات کاربران


@