عکس از مایکل اورتگا

اسب ها در کوهستان

تاریخ انتشار : ۰۵:۱۳ ۱۹-۱۲-۱۳۹۷

عکس اسب ها در کوهستان بیاندیتز ناواره اسپانیا گرفته شده است و بارها ویرایش و بازافرینی بر روی آن انجام گردیده ، کوهستان آیاکو در پشت سر دیده می شود.

تبریز امروز:

اسب ها

عکس اسب ها در کوهستان بیاندیتز ناواره اسپانیا گرفته شده است و بارها ویرایش و بازافرینی  بر روی آن انجام گردیده ، کوهستان آیاکو در پشت سر دیده می شود.

این عکس در سال 2008 به عنوان عکس منتخب ویکی پدیا انتخاب شده است.


نظرات کاربران


@