کودکی که با یک جوجه مرغ تصادف کرد

تاریخ انتشار : ۲۰:۱۲ ۲۰-۰۱-۱۳۹۸

این کودک هندی در منطقه Mizoram در حال دوچرخه سواری بود که ناگهان با دوچرخه، جوجه مرغ همسایه را زیر می گیرد، اوجوجه مرغ را در دست گرفته و با پولی که داشت به بیمارستان نزدیک خانه رفت و از دکتر خواست تا جوجه مرغ را درمان کند.

تبریز امروز:

این کودک هندی در منطقه Mizoram در حال دوچرخه سواری بود که ناگهان با دوچرخه، جوجه مرغ همسایه را زیر می گیرد،

اوجوجه مرغ را در دست گرفته و با پولی که داشت به بیمارستان نزدیک خانه رفت و از دکتر خواست تا جوجه مرغ را درمان کند.

تصویر این کودک هندی در اینترنت وایرال شد


نظرات کاربران


@