لوبیتل معلم روستا در ثبت لحظه های زندگی انسان ها

از كرانه هاي ارس

تاریخ انتشار : ۱۶:۳۳ ۳۱-۰۳-۱۳۹۸

حبيب فرشباف براي آموزش و پرورش كودكان، در دايره ي تنگ آموزش هاي كلاسيك و مدرسه اي اسير نشده و از شيوه هاي آموزش مشاركتي بهره جسته است. او در كنار آموزش كودكان ، آنها را در كارهاي ساخت و ساز مدرسه و بناهاي مورد نياز روستا به كار مي گيرد؛ در امر كشت و كار و دامداري به ياري والدين شان مي برد و در كنار سوادآموزي ، مهارت هاي زنده گي را نيز به آنان تعليم مي دهد. كودكاني كه آموزش و پرورش را با طعم و رنگ و بوي طبيعت دريافت مي كنند و نه در چهارچوب تنگ و تار كلاس هاي گلي روستاها.

تبریز امروز:

از کرانه های ارس

أين روزها نمايشگاه عكسي در گالري دنا در تهران در حال برگزاري ست، با عنوان " از كرانه هاي ارس". عكاس اين عكس ها ، حبيب فرشباف، معلمي شريف است كه در روزهاي پاياني دهه چهل و روهاي آغازين دهه پنجاه در روستاهاي دور افتاده ي قره داغ آذربايجان به كار آموزش و پرورش كودكان پرداخته است. قصه ها و داستان هاي اين روزها و تلاش اين بزرگمرد براي نجات كودكان آن زمان از بي سوادي و جهل خواندني و ستودني ست.

از کرانه های ارس

اما اتفاق جالبي كه افتاده است و هيچ كس حتا خود آقاي فرشباف هم گمان نمي كرده است كه آن روزها دست به چه كار عجيب و غريبي زده است. او، تصاويري حيرت انگيز را از نگاه يك دستگاه دوربين لوبيتل به ثبت رسانده است كه امروز ، بيانگر بخشي از تاريخ سرزمين ماست. تصاويري كه از جنبه هاي مردم نگارانه و تيپ نگارانه ، حيرت انگيز است. تصاوير، حاوي روايت هاي جذاب از زنده گي ، زيست بوم، لباس ، كسب و كار و نيز سنت ها و آداب مردم آن ديار است در سال هاي نه چندان دور دهه هاي چهل و پنجاه.

از کرانه های ارس
حبيب فرشباف براي آموزش و پرورش كودكان، در دايره ي تنگ آموزش هاي كلاسيك و مدرسه اي اسير نشده و از شيوه هاي آموزش مشاركتي بهره جسته است. او در كنار آموزش كودكان ، آنها را در كارهاي ساخت و ساز مدرسه و بناهاي مورد نياز روستا به كار مي گيرد؛ در امر كشت و كار و دامداري به ياري والدين شان مي برد و در كنار سوادآموزي ، مهارت هاي زنده گي را نيز به آنان تعليم مي دهد. كودكاني كه آموزش و پرورش را با طعم و رنگ و بوي طبيعت دريافت مي كنند و نه در چهارچوب تنگ و تار كلاس هاي گلي روستاها.
اين نمايشگاه، تنها يك نمايشگاه نيست؛ روايتي تاريخي ست از مردماني كه از هر دين و آيين و زباني ، در كنار يكديگر بي هيچ دغدغه و دشمني زيسته اند.

از کرانه های ارس
در یک تصوير، زني ارمني دیده می شود ست كه ٥٠ سال پيش - زماني كه كودكي ٨-٩ ساله بوده است - جلوي دوربين لوبيتل آقاي معلم ايستاده است. و حالا نيم قرن پس از آن روزها ، به همت روشن نوروزي و كار ارزشمند گالري دنا ، دختر دانش آموز ، معلم روزهاي كودكي را ديدار مي كند. گالري دنا اين روزها ، صحنه هاي حيرت انگيزي دارد، سرشار از تصوير و معنا و زنده گي.


نظرات کاربران


@