وقتی فریده خانم آینه ساز شریک زندگی پدرم آقای حسن وحیدی آذر چشم از جهان فرو بست!

سال ها از فراق آنا گذشت

تاریخ انتشار : ۱۶:۳۴ ۲۶-۰۵-۱۴۰۱

او سال ها مراقب مان بود ، با پدرمان حسن وحیدی آذر پا به پایش کار کرد و حمایتش همواره پشت سر پدر بود! " فریده آینه ساز" در طی یک سفر غیر لازم به سفری دور رفت ، بهروز برایش در مراسم چهلم کنسرت موسیقی غم را برایش به اجرا درآورد ، بچه های ارکستر سمفونیک تبریز برای مادر مان احترام بی کران گذاردند و امروز ما تنها یادش را با چند تصویر و کتاب و دست خط و بافتنی هایش و این کنسرت زنده می داریم . *** کتاب فلاحت چاپ 1316 در طهران است ،نمی دانم آقای یزدانفر چگونه در مدرسه رشیدی تبریز برای اهدا جایزه نمونه بودن مادرم در تحصیل حاضر شدند ، اما این کتاب و دست خط زیبای آن گنجینه ی بزرگ یک خانواده و فامیل شد ................... امروز سالگرد بدرود او از ما شد ؛ هنوز هم باور نکرده ام .

تبریز امروز:

 

کتاب فلاحت - جایزه شاگرد اولی - فریده آینه ساز- سال 1322

کتاب فلاحت - جایزه شاگرد اولی - فریده آینه ساز- سال 1322

کتاب فلاحت - جایزه شاگرد اولی - فریده آینه ساز- سال 1322

 کتاب فلاحت - جایزه شاگرد اولی - فریده آینه ساز- سال 1322

سال های بسیار  از سال 1383 گذشت و باز سال های بسیار از سال 1323 می گذرد اما تو گویی دیروز بود و من هم آنجا ایستاده بود که  آقای یزدانفر کتاب فلاحت را به " آنا " هدیه می داد، چون فریده آینه ساز شاگرد اول کلاس بود و نمی دانست پدرش دو سال بعد دیگر اجازه تحصیل را به او نخواهد داد ........ می خواستم "آنا" را همانجا به آغوش بگیرم و از اینکه مادرم خوب درس خوانده از او قدردانی بکنم ، صورتش را ببوسم و بگویم : آنا تو چقدر خوب درس خواندی  و اما این یک رویای شیرین بیش نبود .

***

او سال ها مراقب مان بود ، با پدرمان حسن وحیدی آذر پا به پایش کار کرد و حمایتش همواره پشت سر پدر بود!  " فریده آینه ساز" در طی یک سفر غیر لازم  به سفری دور رفت ، بهروز برایش در مراسم چهلم کنسرت موسیقی غم را برایش به اجرا درآورد ، بچه های ارکستر سمفونیک تبریز  برای مادر مان احترام بی کران گذاردند و امروز ما تنها یادش را با چند تصویر و کتاب و دست خط و بافتنی هایش و این کنسرت زنده می داریم .

***

کتاب فلاحت چاپ 1316  در طهران است ،نمی دانم آقای یزدانفر  چگونه در مدرسه رشیدی تبریز برای اهدا جایزه نمونه بودن مادرم در تحصیل حاضر شدند ، اما این کتاب و دست خط

زیبای آن گنجینه ی بزرگ یک خانواده و فامیل شد ...................

امروز سالگرد بدرود او از ما شد ؛ هنوز هم باور نکرده ام .

 

مهری وحیدی آذر


نظرات کاربران


@