انیمیشنی براساس موسیقی آنتونیو ویوالدی

زمستان، برف و آدم برفی

تاریخ انتشار : ۱۰:۲۶ ۳۰-۱۰-۱۴۰۰

ابرها بر آسمانند برف ها سوی زمین روان ! بوران وزان بر روی شان همه جا سپیدی همه جا سرما

تبریز امروز:

ابرها بر آسمانند  

برف ها سوی زمین روان !

بوران وزان بر روی شان 

 همه جا سپیدی، همه جا سرما  !

 آدم برفی پای به راه ! 

برای اندکی استراحت 

او باید بیابد ، خانه اش را 

بوران باز در غوغا 

و درختان بی برگ لرزان  

زمستان ، برف و آذم برفی

و باز  بارش برف 

بر سر گوزن از جنگل 

 آدم برفی  رقصان به وجد  !

حال نوبت استراحت و آرامش  !

 و.....برف می بارد و خانه همچنان گرم!

 

 


نظرات کاربران


@