اریک کارل

من ترانه را دیدم !

تاریخ انتشار : ۰۳:۳۴ ۳۰-۰۱-۱۴۰۱

من ترانه را دیدم موسیقی را نقاشی کردم رنگ ها را شنیدم رنگین کمان را لمس کردم ! و چشمه های عمیق را در زمین! موسیقی من صحبت می کند ! رنگ هایم می رقصند! بیا ! گوش کن ! و خیال به پرداز! و به ترانه ات نگاه کن !

تبریز امروز:

 

من ترانه را دیدم 

 موسیقی را نقاشی کردم

 رنگ ها را شنیدم 

 رنگین کمان را لمس کردم !

و چشمه های عمیق  را در زمین!

موسیقی من صحبت می کند !

رنگ هایم می رقصند!

بیا !

گوش کن !

 

و خیال  به پرداز!

و به ترانه ات نگاه کن !

 


نظرات کاربران


@