هنر صنعت بومی در سال تولید ملی ؛ اقتصاد مقاومتی!

کلاقه ای ؛ زندگی، رنگ و نقش و ابریشم!

تاریخ انتشار : ۱۱:۳۱ ۲۰-۰۳-۱۳۹۶

دیگر اکنون تنها این روسری در دشت مغان یا میان شاهسون ها و قشقایی ها و دیگر ایلات نیست ! روسری کلاقه ای نفوذ در جامعه شهری و جهانی یافته است !

تبریز امروز :

روسری زنان عشایر همواره مورد سوال بینندگان است، زیبایی رنگ، طرح و دیرینگی و ماندگاری آن که تداعی گر یک اثر هنری نفیس از ابریشم و رنگ های الهام گرفته از طبیعت بر سر این زنان زحمتکش و سخت کوش است ؛ چیست ؟ 

kalaghi

روسری کلاقه ای نفوذ در جامعه شهری یافته است ! یک روسری کاردست با رنگ و الیافی از طبیعت و شاید به ظاهر گران قیمت! می تواند آراستگی و حجاب را به استفاده کننده اش بدهد!

 Mr. Mousavian

اسکو هنوز در تولید " کلاقه ای " برترین است !

***

آقای موسویان در بازار تبریز مغازه با سابقه 85 ساله فروش کلاقه ای خانواده را مدیریت می کند!

 او می گوید کارگران مهاجر منطقه در دوران قاحار در شهر شاماخی آذربایجان و شهرهای روسیه صنعت کلاقه ای را که اکنون چاپ باتیک نیز گفته می شود ، در طی سال ها یاد گرفته و سپس آن را به ایران انتقال دادند .

Oskou - Kalaghi

صنعت پرورش کرم ابریشم در باغات توت اسکو و توانمندی رنگرزی در منطقه، اسکو را به مهد روسری کلاقه ای تبدیل کرد که هنوز تامین کننده بخشی بزرگی از بازار در ایران و خارج از کشوراست .

 روسری کلاقه ای در خارج از مرزهای ما به عنوان یک نماد زن شرقی در حجابی ظریف درکشورهای آذربایجان، تاجیکستان ، ترکمنستان ،  ازبکستان و به طور کلی در آسیای میانه شناخته شده است و حتی علایقی در جهت ثبت آن در نهادهای بین المللی فرهنگی از سوی دیگر کشورها وجود دارد.

***

روسری کلاقه ای طرح های دیرین و اصیل بسیار دارد که اکنون نیز همچنان در حال تولید هستند، اما بازار کلاقه ای مانند اقتصاد چندان توانمندی لازم برای حیات سالم و سرزنده را ندارد و به این دلیل کارهای ارزان قیمت کم کم در حال نفوذ و گسترش هستند .

تبریز قرار است مرکز گردشگری در سال آینده باشد ! اما به نظر می رسد شهر هنوز درخواب است و خبری از میهمانان مسلمانش ندارد!فضاهای شهری تبریز چندان آمادگی از خود برای پذیرایی از مهمانانش را نشان نمی دهد . سبزی شهر سالهاست به رنگ خاکستری بتن و آسفالت گراییده است و چندان کاری هم برای معرفی کلاقه ای صورت نگرفته است ؛ هرچند "اسکو" در سال گذشته نمایشگاهی برای کلاقه ای  برپا کرد، اما دبدگاه کارمندانه صندلی مدار نخواهد توانست دردی از درد این هنرصنعت بومی  را حل کند!

کلاقه ای ثروت و هنری دیرین برای استان است ، شاید اراده های اتی مدیران دولت جدید بتواند راهگشای این هنر وصنعت گران قیمت باشد. تا حداقل بتوانند به عنوان نمونه ای از عملکرد مثبت غیرپلاکاردی خود در راستای تولید ملی و اقتصاد مقاومتی همسو با ارزش های فرهنگی ارائه نمایند.

 

توفیق وحیدی آذر


نظرات کاربران


@