باغ نمی خواهد خشک شود!

باغ سبز کوچه حسن !

تاریخ انتشار : ۱۶:۱۳ ۱۸-۰۲-۱۳۹۷

باغ سبز کوچه حسن تبریز در کنار مدرسه مرحوم مردانی آذر که متاسفانه ان را هم با قطع درخت باغات احداثش کرده اند ، از باغات بسیار زیبای منطقه است که رها سازی ان برای نابود شدنش، سال هاست که ادامه دارد!. دیوارهای باغ را تخریب کرده اند، باغ را مسیر گذر اهالی قرار داده اند و درختان بسیارش را بریده اند . اما تابلوی مالکیت آن دائم رنگ پاشی می شود و مردم در انتظار احیای باغ هستند! سرسبزی بسیار؛ خاک حاصل خیز و مرغوب و آب جاری بسیار در آن مانعی بر سر نابود شدنش هست و این گونه هست که باغ کوچه حسن علیرغم بی مهری ها همچنان ایستاده و سبز است!

تبریز امروز:

باغ کوچه حسن

باغ کوچه حسن

زمانی وقتی از خیابان خواجه رشیدالدین فضل الله  که آبرسانی  می نامندش رد می شدی!  خنکی هوای  باغات خیابان در میانه تابستان موجب حس سردی و سرما می شد!

باغ کوچه حسن

باغ کوچه حسن

اما گدر سال ها و نامدیریتی شهر ی منجر به فاجعه ای به نام نابودی تمام باغات سر سبز شهر شد! به بهانه های مختلف افراد و سازمان های بانفود در خیابانی که عامدانه کمرش را خم کردند تا از مقابل باغ شهردلر بگذرد و موجب کاهش مساحت باغ شهردار نگردد ؛ باغات را نابود کردند !

باغ کوچه حسن

حال چند قطعه سبز در شهر و در آن منطقه باقی مانده اند !اما تلاش برای به نابودی کشاندن آنان در جریان است!

باغ کوچه حسن

 

باغ  سبز کوچه حسن تبریز در کنار مدرسه  مرحوم مردانی آذر که متاسفانه ان را هم با قطع درخت باغات احداثش کرده اند ،  از باغات بسیار زیبای منطقه است که رها سازی ان برای نابود شدنش، سال هاست که ادامه دارد!. دیوارهای باغ را تخریب کرده اند، باغ را  مسیر گذر اهالی قرار داده اند و درختان بسیارش را بریده اند . اما تابلوی مالکیت آن دائم رنگ پاشی می شود و مردم در انتظار احیای باغ هستند!

باغ کوچه حسن

 

باغ کوچه حسن

سرسبزی بسیار؛ خاک حاصل خیز و مرغوب و آب جاری بسیار در آن مانعی بر سر نابود شدنش هست و این گونه هست که  باغ کوچه حسن علیرغم بی مهری ها همچنان ایستاده و سبز است!

 

 

توفیق وحیدی آذر


نظرات کاربران

سلام خیلی ممنون از مطالب خوبتون. شما دلیل اینکه حسن کوچه گذاشتن اسم کوچه رو میدونین؟

زهرا

@