ضمانت دانشگاه برای شغل دانشجو

دانشگاه‌های بریتانیا در قبال شغل آینده دانشجویان مسئولیت دارند؛

تاریخ انتشار : ۰۲:۱۷ ۱۲-۰۷-۱۴۰۱

مقامات بریتانیا با تصویب طرح و قانونی به دنبال مسئولیت پذیرتر کردن دانشگاه‌های بریتانیا برای توانمندسازی دانشجویان برای به دست آوردن شغل پس از اتمام تحصیلاتشان هستند. بر این اساس اگر فارغ التحصیلان یک دانشگاه به علت آموزش ضعیف و فقدان مهارت کافی نتوانند شغل به دست آوردند، دانشگاه محل تحصیل آن‌ها جریمه خواهد شد. علاوه بر این، ناظران دوره‌های با کیفیت پایین را که باعث می‌شود دانش آموزان با بدهی بدون بهبود چشم‌انداز شغلی مواجه شوند را محدود می‌کنند.

تبریز امروز:

 شغل برای جوانان

مقامات بریتانیا با تصویب طرح و قانونی به دنبال مسئولیت پذیرتر کردن دانشگاه‌های بریتانیا برای توانمندسازی دانشجویان برای به دست آوردن شغل پس از اتمام تحصیلاتشان هستند.

بر این اساس اگر فارغ التحصیلان یک دانشگاه به علت آموزش ضعیف و فقدان مهارت کافی نتوانند شغل به دست آوردند، دانشگاه محل تحصیل آن‌ها جریمه خواهد شد.

علاوه بر این، ناظران دوره‌های با کیفیت پایین را که باعث می‌شود دانش آموزان با بدهی بدون بهبود چشم‌انداز شغلی مواجه شوند را محدود می‌کنند.


نظرات کاربران


@