نان ازبک

پاتیر سنجار ، 8 تنور و پنج هزار نان در یک روز

تاریخ انتشار : ۰۲:۴۳ ۱۰-۱۱-۱۴۰۰

در دره فرغانه ، تندور نان سنجر یکی از معروف ترین نانوایی ها است ؛ آنها 8 تنور دارند که شبانه روز نان تولید می کند. روزانه حدود 5000 قرص نان در اینجا پخته می شود و روزانه حدود 100 آتش در 8 تنور روشن می شود.

تبریز امروز:

 

در دره فرغانه ، تندور نان سنجر یکی از معروف ترین نانوایی ها است ؛ آنها 8 تنور دارند که شبانه روز نان تولید می کند. روزانه حدود 5000 قرص نان گرد و تخت در اینجا پخته می شود و روزانه حدود 100 آتش در 8 تنور روشن می شود.  نانوانی نام خود را هم بر روی نان ها  نقش زده است  که بعد از پخت " سنجار پاتیر " روی آن شکل می یابد. 

 


نظرات کاربران


@