جبار باغچه بان!

مرد بزرگی که واقعا بزرگ بود!

تاریخ انتشار : ۰۳:۳۹ ۰۴-۰۹-۱۳۹۹

4 آذر ماه سال 1345 روز مرگ انسان وارسته و برزگی است که گذر زمان هرگز نام او را نخواهد توانست از صحنه تاریخ فرهنگ این سرزمین بزداید!

تبریز امروز:

سنگ قبر  جبار باغچه بان

4 آذر ماه سال 1345 روز مرگ انسان وارسته و برزگی بنام جبار باغچه بان است که گذر زمان هرگز نام او را نخواهد توانست از صحنه تاریخ فرهنگ این سرزمین بزداید!

 

 

 


نظرات کاربران


@