ژاپن

نارا شهر رنگ و شادمانی

تاریخ انتشار : ۱۲:۲۸ ۱۹-۰۹-۱۳۹۸

وقتی در ایستگاه قطار بین شهر نارا پیاده شدم ؛ اولین ساختمان دفتر توریسم نارا بود ، خانمی مسن با لبخند نارا را به مراجعین معرفی می کرد . او از نارا و زیبایی هایش گفت و من هم از ایران به او گفتم. کتابی در مورد نارا به من هدیه داد و اظهار امیدواری کرد تا روزی به ایران بیاید و دریاچه ی اورمیه را سرزنده ببیند. به سمت شهر رفتم ، نرسیده به یک پارک عمومی ، آهویی به سمت من آمد و من مجبور شدم به او بیسکویت بدهم ، متوجه حضور آهوان بسیاری شدم که از جنگل چسبیده به نارا وارد شهر شده بودند و با مردم و توریست ها ارتباط برقرار می کردند. بعدا در گردش در داخل شهر در بخش های تاریخی نزدیک جنگل با آهوهای بسیار روبرو شدم .

تبریز امروز:

Nara  Japan

 

نارا 奈良 市  در منطقه کانسای پایتخت ژاپن در قرن هشتم است؛  این شهر بخش شمالی ایالت نارا را در مرز با بخشدار کیوتو اشغال می کند.. این شهر دارای معابد و آثار هنری بسیاری زیادی است که  اغلب مربوط به قرن هشتم هستند.

Nara Japan

 هشت معبد ، زیارتگاه و ویرانه در نارا باقیمانده است: به طور خاص تادای-جی ، سعیدای-جی ، كفوكو جی ، معبد كاسوجا ، گنجی-جی ، یاكوشی-جی ، تاشدیای-جی و كاخ هایجی به همراه جنگل قدیمی كاسگوایاما ، به صورت دسته جمعی "آثار تاریخی نارای باستان" ، یک میراث جهانی یونسکو را تشکیل می دهد. در دوره نارا ، نارا پایتخت ژاپن بود و امپراطور قبل از انتقال پایتخت به کیوتو در آنجا زندگی می کرد.

Japan Nara

***

وقتی در ایستگاه قطار بین شهر نارا پیاده شدم ؛ اولین ساختمان دفتر توریسم نارا بود ، خانمی مسن با لبخند نارا را به مراجعین معرفی می کرد . او از نارا و زیبایی هایش گفت و من هم از ایران به او گفتم. کتابی در مورد نارا به من هدیه داد و اظهار امیدواری کرد تا روزی به ایران بیاید و دریاچه ی اورمیه را سرزنده ببیند.

Nara Japan

به سمت شهر رفتم ، نرسیده به یک پارک عمومی ، آهویی به سمت من آمد و من مجبور شدم به او بیسکویت بدهم ، متوجه حضور آهوان بسیاری شدم که از جنگل چسبیده به نارا وارد شهر شده بودند و با مردم و توریست ها ارتباط برقرار می کردند.  بعدا در گردش در داخل شهر در بخش های تاریخی نزدیک جنگل با آهوهای بسیار روبرو شدم .

Nara Japan

***

nara japan

نارا شهر بناهای دیرین ، شهر رنگ های زیبای درختان و شهر پاییز رنگین است . نارا به عنوان یک شهر ثبت شده یونسکو ثروتی بسیار گرانبها برای مردم ژاپن محسوب می گردد که می تواند انبوه مردم را برای دیدن خود جذب نماید .


نظرات کاربران


@