هنر صنعت !

هنرعشق و شادمانی!

تاریخ انتشار : ۱۷:۳۵ ۱۳-۰۱-۱۳۹۷

در هیچ جایی ازاین کار دست نوشته نشده است که این "هنر صنعت " متعلق به کدام منطقه از ایران است! می گویند فقط کار عشق و شادمانی انسان هاست!

تبریز امروز:

 

 


نظرات کاربران


@