نقاشی خانم ماروسیا واهرامیان

نمایی از تبریز بعد از پایان جنگ جهانی دوم!

تاریخ انتشار : ۱۸:۰۰ ۲۲-۰۹-۱۳۹۶

نقاشی ازتراس خانه ای در" داش ماغازا" به سمت شرق و ارک کشیده شده است ؛ معماری و زیبایی خانه های تبریز در آن سال ها به خوبی به تصویر درآمده اند!

تبریز امروز:

تبریز -ماروسیا وارامیان

 

خانم ماروسیا واهرامیان در سال 1298 خورشیدی در آرماویر روسیه بدنیا آمد و سپس به همراه خانواده اش به تبریز مهاجرت کرد. و در تبریز به تحصیل پرداخت وی سپس به نقاشی در نزد آقای گریگور واهرامیان که از مسکو به تبریز آمده بود؛ پرداخت !

در 1337 با استاد پیوند زناشویی بست ؛ در نقاشی امپرسیونیسم را می پسندید. تابلوهای بسیاری از وی باقی مانده است که با نگاه به آنها، تبریز در گذشته های چند ده سال پیش به وضوح به چشم می آید.

او علاوه بر نقاشی به تئاتر  و موسیقی نیز می پرداخت،وی در سال  ۱۳۹۱ در شهر تبریز درگذشت.


نظرات کاربران


@