عکس از سایت دولتی قیرقیزستان

آسیای مرکزی در زیر برف

تاریخ انتشار : ۰۷:۲۲ ۱۴-۱۱-۱۴۰۱

برف از نگاه دوربین در کوه های قیرقیزستان دیده می شود ..................................

تبریز امروز:

برف - قیرقیزستان

برف  از نگاه دوربین در کوه های قیرقیزستان دیده می شود ..................................


نظرات کاربران


@