بایاتی -محمد ابن مکی - لمعه الدمشقیه

 من عاشیق ، یاسمن سیز

تاریخ انتشار : ۰۶:۱۶ ۰۹-۱۱-۱۴۰۱

من عاشیق ، یاسمن سیز باغلارین یاسمن سیز من ئولدوم گوله حسرت گولشن سیز ، یاسمن سیز یوغ آغلایان دوست کویونده گئتمه یین یاسه من سیز

تبریز امروز:

بایاتی -محمد ابن مکی - لمعه الدمشقیه- گولشن سیز ، یاسمن سیز - توفیق وحیدی آذر-Tofigh Vahidi Azar

 

من عاشیق ، یاسمن سیز

باغلارین یاسمن سیز  

من ئولدوم گوله حسرت

گولشن سیز ، یاسمن سیز

یوغ آغلایان دوست کویونده

گئتمه یین یاسه من سیز

 

 

محمدابن مکی  لمعه الدمشقیه

یوغ : یاس ، تعزیه

 

تحقیق : توفیق وحیدی آذر


نظرات کاربران


@