طرح یک مجسمه لز ماتیاس سیررا

کتاب و کتابخوانی

تاریخ انتشار : ۱۵:۵۳ ۲۶-۰۸-۱۴۰۱

24 آبان آغاز هفته کتاب و کتابخوانی است ، ماتیاس سیررا مجسمه سازی است که خود این فن را آموخته است و حال ایده ها و نظرات خود را با خاک رس و گل به نمایش می گذارد ...............

تبریز امروز:

ماتیاس سیرا - مجسمه خاک رس -کتاب و کتابخوانی

24 آبان آغاز هفته کتاب و کتابخوانی است ، ماتیاس سیررا مجسمه سازی است که خود این فن را آموخته است و حال ایده ها و نظراتش را با خاک رس و گل به نمایش می گذارد ...............


نظرات کاربران


@