عکس: اکتای وحیدی آذر

کفشدوزک روی انگور

تاریخ انتشار : ۱۲:۰۲ ۰۹-۰۸-۱۴۰۱

من او را پیش از این هرگز ندیده بودم ! فقط از کتاب ها می شناختمش ! یک نقاشی! دو نقاشی ! و ده ها نقاشی از او دیده بودم ! انگور به خانه مان آمد! انگور شیرین! و او روی انگورها بود! و من او را شناختم ! چه زود ! و چه زود او را بدرود گفتم وقتی که باید کفشدوزک زیبای خانه را روی گل های باغچه می گذاشتمش!

تبریز امروز:

کفشدوزک روی انگور- عکس- اکتای وحیدی آذر-Oktay Vahidi Azar

 

من او را  پیش از این هرگز ندیده بودم !

فقط از کتاب ها می شناختمش !

یک نقاشی!

دو نقاشی ! و ده ها نقاشی از او دیده بودم !

انگور به خانه مان آمد!

انگور شیرین!

کفشدوزک روی انگور- عکس- اکتای وحیدی آذر-Oktay Vahidi Azar

و او روی انگورها بود!

و من او را شناختم !

چه زود !

و چه زود  او را بدرود گفتم  

وقتی که باید کفشدوزک زیبای خانه را روی گل های باغچه می گذاشتمش!

 

 

 

 


نظرات کاربران


@